Skip to content
  • Karol Skolmowski

    Tak bardzo chcę żyć , po to aby nie myśleć o śmierci. Zdjęcie tytułowe – Vermer tak ?

  • marysia

    masz piękną duszę, a twoje utwory poruszają taką strunę w moim jestestwie, że właściwie czuję, jakby to ja była autorką tych poematów